Ακύρωση απόφασης της τοπικής διοικητικής επιτροπής του ΙΚΑ -Ε.Τ.Α.Μ.

Μάιος 10th, 2020|0 Comments

Δ υνάμει της υπ αριθμ. 7910/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή προσφυγή του εντολέα μας για ακύρωση απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ [...]

  • Διόρθωση αρχικής εγγραφής κτηματολογίου

Διόρθωση αρχικής εγγραφής από άγνωστο ιδιοκτήτη σε γνωστό.

Μάιος 10th, 2020|0 Comments

Μ ε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς που δημοσιεύθηκε την 28.2.2020 έγινε δεκτή αίτηση της εντολέως μας για διόρθωση ανακριβούς εγγραφής που αφορούσε σε εσφαλμένη αναγραφή ποσοστού [...]

Διαγραφή οφειλών ύψους 465.978,89 ευρώ.

Μάιος 10th, 2020|0 Comments

Μ ε απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου που δημοσιεύθηκε την 27.3.2020 έγινε δεκτή αίτηση εντολέα μας περί υπαγωγής του στο ν. 3869/2010 και ρυθμίστηκαν οι οφειλές του με [...]

Απόφαση υπερχρεωμένων

Φεβρουάριος 17th, 2020|0 Comments

Μ ε απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου που δημοσιεύθηκε την 3.2.2020 έγιναν δεκτές αιτήσεις συζύγων για την υπαγωγή [...]

Ποινικό Δίκαιο

Φεβρουάριος 10th, 2020|0 Comments

Τ ην 4.2.2020 το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κήρυξε αθώο τον εντολέα μας για το αδίκημα της [...]

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 122/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ποινικό Δίκαιο

Φεβρουάριος 10th, 2020|0 Comments

Τ ην 3.2.2020 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Γιαννιτσών κήρυξε αθώους πέντε (5) εντολείς μας, κατηγορουμένους για σύσταση συμμορίας [...]

6133/2019 Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Δεκτή η ένσταση κατά εκλογικού αποτελέσματος και ανακήρυξη του ενισταμένου ως τακτικού δημοτικού συμβούλου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Νοέμβριος 3rd, 2019|0 Comments

Δ υνάμει της υπ’ αριθμ. 6133/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η ένσταση που [...]