ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 86% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Συνολική οφειλή της εντολέως μας  Μ. Α. προς Τράπεζα E. Ύψους 35.309,0 ευρώ από σύμβαση στεγαστικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση στην κύρια κατοικία της. Μετά την υποβολή πρότασης από μέρους της εντολέως μας και την άρνησή της με εξώδικη δήλωση να συμπράξει στην ρύθμιση με μηνιαίες καταβολές [...]

By |2023-07-14T13:48:31+03:00Ιούλιος 14th, 2023|Kτηματολόγιο, Ποινικό|0 Comments

Διόρθωση αρχικής εγγραφής από άγνωστο ιδιοκτήτη σε γνωστό.

Μ ε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς που δημοσιεύθηκε την 28.2.2020 έγινε δεκτή αίτηση της εντολέως μας για διόρθωση ανακριβούς εγγραφής που αφορούσε σε εσφαλμένη αναγραφή ποσοστού επί του οικοπέδου με δικαιούχο «άγνωστο ιδιοκτήτη», ενώ αυτό στην πραγματικότητα αντιστοιχούσε σε διαιρετές ιδιοκτησίες της αιτούσας και ειδικότερα σε υπόγεια αποθήκη και κλειστή θέση στάθμευσης. Με την [...]

By |2020-05-18T10:27:50+03:00Μάιος 10th, 2020|Kτηματολόγιο, Απόφαση|0 Comments