Ν. 4738/2020- ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Τ ον Απρίλιο του έτους 2022 κατατέθηκε από το δικηγορικό μας γραφείο η πρώτη αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου του ν. 4738/2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας. Με την αίτηση αυτή ζητήσαμε την υπαγωγή του εντολέα μας φυσικού προσώπου-εμπόρου στις ευεργετικές διατάξεις του ως άνω νόμου και την κήρυξή του σε πτώχευση [...]