Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά- Ανατροπή πρωτόδικης απόφασης και ένταξη οφειλέτη σε Ν. 3869/2010

"Μ ε προσφάτως δημοσιευθείσα το Μάρτιο του έτους 2022 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς έκανε δεκτή έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό του εντολέα μας κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Κιλκίς με την οποία είχε πρωτόδικα απορριφθεί η αίτησή του για υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010. Συγκεκριμένα, η πρωτόδικη απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Κιλκίς είχε [...]

By |2022-07-04T21:58:12+03:00Ιούλιος 4th, 2022|Εμπορικό, Υπερχρεωμένα|0 Comments

Διαγραφή οφειλών ύψους 465.978,89 ευρώ.

Μ ε απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου που δημοσιεύθηκε την 27.3.2020 έγινε δεκτή αίτηση εντολέα μας περί υπαγωγής του στο ν. 3869/2010 και ρυθμίστηκαν οι οφειλές του με συνολική διαγραφή οφειλών ύψους 465.978,89 ευρώ. Ειδικότερα, ο αιτών είχε συνολικές οφειλές προς τράπεζες ύψους 450.978,89 ευρώ από προσωπικά δάνεια και παροχή εγγύησης σε επαγγελματικά δάνεια της συζύγου [...]

By |2020-05-18T12:05:06+03:00Μάιος 10th, 2020|Απόφαση, Υπερχρεωμένα|0 Comments