ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δ    ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 86% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Συνολική οφειλή της εντολέως μας  Μ. Α. προς Τράπεζα E. Ύψους 35.309,0 ευρώ από σύμβαση στεγαστικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση στην κύρια κατοικία της. Μετά την υποβολή πρότασης από μέρους της εντολέως μας και την άρνησή της με εξώδικη δήλωση να συμπράξει στην ρύθμιση με μηνιαίες καταβολές [...]

By |2022-07-15T14:03:39+03:00Ιούλιος 15th, 2022|Εμπορικό, Τραπεζικά|0 Comments

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

"M       Μετά την κατάργηση του ν. 3869/2010 , υφίσταται νομοθετικό κενό ως προς την προστασία φυσικών προσώπων – οφειλετών από δάνεια και πιστώσεις που έλαβαν και στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Ο νέος πτωχευτικός νόμος 4738/2020 περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών φυσικών αλλά και νομικών προσώπων, οι οποίες όμως [...]

By |2022-07-15T13:33:37+03:00Ιούλιος 15th, 2022|Εμπορικό, Τραπεζικά|0 Comments