ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δ    ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 86% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Συνολική οφειλή της εντολέως μας  Μ. Α. προς Τράπεζα E. Ύψους 35.309,0 ευρώ από σύμβαση στεγαστικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση στην κύρια κατοικία της. Μετά την υποβολή πρότασης από μέρους της εντολέως μας και την άρνησή της με εξώδικη δήλωση να συμπράξει στην ρύθμιση με μηνιαίες καταβολές [...]

By |2022-07-15T14:03:39+03:00Ιούλιος 15th, 2022|Εμπορικό, Τραπεζικά|0 Comments

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

"M       Μετά την κατάργηση του ν. 3869/2010 , υφίσταται νομοθετικό κενό ως προς την προστασία φυσικών προσώπων – οφειλετών από δάνεια και πιστώσεις που έλαβαν και στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Ο νέος πτωχευτικός νόμος 4738/2020 περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών φυσικών αλλά και νομικών προσώπων, οι οποίες όμως [...]

By |2022-07-15T13:33:37+03:00Ιούλιος 15th, 2022|Εμπορικό, Τραπεζικά|0 Comments

Ν. 4738/2020- ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Τ ον Απρίλιο του έτους 2022 κατατέθηκε από το δικηγορικό μας γραφείο η πρώτη αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου του ν. 4738/2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας. Με την αίτηση αυτή ζητήσαμε την υπαγωγή του εντολέα μας φυσικού προσώπου-εμπόρου στις ευεργετικές διατάξεις του ως άνω νόμου και την κήρυξή του σε πτώχευση [...]

By |2022-07-25T22:19:32+03:00Ιούλιος 4th, 2022|Εμπορικό, Πτωχευτικό|0 Comments

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά- Ανατροπή πρωτόδικης απόφασης και ένταξη οφειλέτη σε Ν. 3869/2010

"Μ ε προσφάτως δημοσιευθείσα το Μάρτιο του έτους 2022 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς έκανε δεκτή έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό του εντολέα μας κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Κιλκίς με την οποία είχε πρωτόδικα απορριφθεί η αίτησή του για υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010. Συγκεκριμένα, η πρωτόδικη απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Κιλκίς είχε [...]

By |2022-07-04T21:58:12+03:00Ιούλιος 4th, 2022|Εμπορικό, Υπερχρεωμένα|0 Comments

Διαγραφή οφειλών ύψους 465.978,89 ευρώ.

Μ ε απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου που δημοσιεύθηκε την 27.3.2020 έγινε δεκτή αίτηση εντολέα μας περί υπαγωγής του στο ν. 3869/2010 και ρυθμίστηκαν οι οφειλές του με συνολική διαγραφή οφειλών ύψους 465.978,89 ευρώ. Ειδικότερα, ο αιτών είχε συνολικές οφειλές προς τράπεζες ύψους 450.978,89 ευρώ από προσωπικά δάνεια και παροχή εγγύησης σε επαγγελματικά δάνεια της συζύγου [...]

By |2020-05-18T12:05:06+03:00Μάιος 10th, 2020|Απόφαση, Υπερχρεωμένα|0 Comments