Δεκτή η αίτηση αναστολής

Δ ΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ αιτούντων- υπηκόων Αφγανιστάν , σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας (άσυλο) στην Ελλάδα τόσο από το  Περιφερειακό Γραφείο Θράκης όσο και  από την Επιτροπή Προσφυγών και διατάχθηκε η  επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Διοίκηση [...]

By |2021-04-28T23:30:55+03:00Απρίλιος 12th, 2021|Διοικητικό|0 Comments

Ακύρωση απόφασης της τοπικής διοικητικής επιτροπής του ΙΚΑ -Ε.Τ.Α.Μ.

Δ υνάμει της υπ αριθμ. 7910/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή προσφυγή του εντολέα μας για ακύρωση απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ -Ε.Τ.Α.Μ. με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του ανωτέρω εντολέα μας για την ακύρωση πράξεων επιβολής εισφορών σε βάρος του από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ως κυρίου οικοδομικού έργου. [...]

By |2020-05-18T10:35:18+03:00Μάιος 10th, 2020|Απόφαση, Διοικητικό|0 Comments