Δ

υνάμει της υπ’ αριθμ. 6133/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η ένσταση που ασκήσαμε για λογαριασμό του εντολέα μας, Πρόδρομου Πεντζερετζή του Αποστόλου, υποψηφίου δημοτικού συμβούλου του (επιλαχόντος) συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΙΛΚΙΣ» κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 στο Δήμο Κιλκίς, βάσει της οποίας ο ενιστάμενος, ο οποίος είχε αρχικά κριθεί ως πρώτος αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια Πικρολίμνης, να ανακηρυχθεί σε τακτικό σύμβουλο του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς από την εκλογική Περιφέρεια Πικρολίμνης, αφού ταυτοποιήθηκε η εσφαλμένη καταμέτρηση ψηφοδελτίων και αναγνωρίσθηκε (βάσει της υπ’ αριθμ. 6133/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) η ορθή καταμέτρηση ως έγκυρων οκτώ ψηφοδελτίων της εκλογικής περιφέρειας Πικρολίμνης (τα οποία είχαν αρχικά κριθεί ως άκυρα) υπέρ του επιλαχόντος συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΙΛΚΙΣ», με αποτέλεσμα να διαταχθεί η απόδοση δύο εδρών στις εκλογικές περιφέρειες Πικρολίμνης στον ανωτέρω συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΙΛΚΙΣ» και μίας έδρας στην εκλογική περιφέρεια Γαλλικού.