Περίληψη απόφασης.

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 253/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κιλκίς αποφασίσθηκε η πιστοποίηση της απαλλαγής του αιτούντα-εντολέα μας, ο οποίος είχε υπαχθεί με προηγούμενη απόφαση στο ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών) από το υφιστάμενο υπόλοιπο της οφειλής του προς την Τράπεζα, λόγω κανονικής εκτέλεσης των δόσεων που είχαν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του άνω νόμου.