Χαράλαμπος Γ. Παπαδόπουλος- Δικηγόρος

Ο Χαράλαμπος Γ. Παπαδόπουλος είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Π.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με βαθμό «Λίαν Καλώς» και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ε.Π.Κ.) με βαθμό «Λίαν Καλώς», από όπου και αποφοίτησε τον Φεβρουάριο του έτους 2015.

Το διάστημα κατά το οποίο εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο με την επωνυμία «Γεώργιος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες» έχει ασχοληθεί με πλειάδα νομικών υποθέσεων, απασχολούμενος κατά κύριο λόγο με υποθέσεις που αφορούν στο Δίκαιο των Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (θέματα απόκτησης νόμιμων αδειών διαμονής, αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενούς ως Έλληνα πολίτη και απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας εξαιτίας μακρόχρονης παραμονής ή σύναψης γάμου με Έλληνα πολίτη), με θέματα Εργασίας των Αλλοδαπών Υπηκόων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση άδειας επί μακρόν διαμένοντος – δυνατότητα εργασίας του αιτούντος στο εξωτερικό), με Ποινικής φύσης υποθέσεις (ναρκωτικά, οικονομικά εγκλήματα και σωματικές βλάβες), με υποθέσεις ρύθμισης οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, με υποθέσεις Αστικού Δικαίου και Ασφαλιστικών Μέτρων καθώς και με πάσης φύσεως Διοικητικές υποθέσεις.

Γνωρίζει άπταιστα και μεταφράζει Αγγλικά και Γερμανικά.