Προσωπικά δεδομένα -GDPR

  • Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016

  • Χαρτογράφηση δεδομένων

  • Σύνταξη πολιτικών προστασίας δεδομένων