«Π

ροσλαμβάνουμε προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη του δικηγορικού μας γραφείου. Αποστολή βιογραφικών στο papadopoulou.agg@gmail.com .