«Τ

ην 10.02.2022 εξεδόθη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάσθηκαν σε 13 μήνες φυλάκισης έκαστος οι ιδιοκτήτες επιχείρησης ψυχαγωγίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σε νεαρό που διασκέδαζε με την παρέα του στο κέντρο ψυχαγωγίας. Η απόφαση του άνω δικαστηρίου δέχθηκε ότι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες στο νεαρό. Αναμένεται και η έκδοση απόφασης πολιτικού δικαστηρίου ως προς το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούται ο εντολέας μας.