Μ

ε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς έγινε δεκτή η αγωγή του εντολέα μας κατά εργοδότη του με την οποία ζητούσε την αποκατάσταση της χρηματικής του ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση της εργασίας του και είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρότατο τραυματισμό του και συγκεκριμένα τον ακρωτηριασμό δακτύλων της χειρός του. Με την απόφαση του άνω Δικαστηρίου επιδικάσθηκε στον εντολέα μας αποζημίωση ύψους 85.000,0 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από τον άνω τραυματισμό του. Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος.