Δ

ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 86% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Συνολική οφειλή της εντολέως μας  Μ. Α. προς Τράπεζα E. Ύψους 35.309,0 ευρώ από σύμβαση στεγαστικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση στην κύρια κατοικία της.

Μετά την υποβολή πρότασης από μέρους της εντολέως μας και την άρνησή της με εξώδικη δήλωση να συμπράξει στην ρύθμιση με μηνιαίες καταβολές της οφειλής της, επετεύχθη εν τέλει τη ρύθμιση της οφειλής  με εφάπαξ καταβολή ποσού 5.000,0 ευρώ δηλαδή το κούρεμα της οφειλής της σε ποσοστό 86%

Δείτε τμήμα της σύμβασης εδώ

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική Παπαδοπούλου.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 85%

Συνολική οφειλή της εντολέως μας  Κ.Ε. προς εταιρία ειδικού σκοπού I. Ύψους 15.200 ευρώ από δύο συμβάσεις καταναλωτικών δανείων.

Μετά την υποβολή πρότασης από μέρους της εντολέως μας και την άρνησή της με εξώδικη δήλωση να συμπράξει στην ρύθμιση με μηνιαίες καταβολές της οφειλής της, την αποστολή δύο εξωδίκων δηλώσεων και συχνών τηλεφωνικών οχλήσεων επετεύχθη εν τέλει τη ρύθμιση των οφειλών της και για τις δύο συμβάσεις δανείων με την καταβολή ποσού 2.000,0 ευρώ για έκαστη των οφειλών

Δείτε τμήμα της μιας εκ των δύο ρυθμίσεων εδώ

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική Παπαδοπούλου.