Εμπορικό Δίκαιο

  • Σύσταση εταιριών οποιασδήποτε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.κλπ)

  • Τραπεζικά-Δάνεια ρυθμίσεις τραπεζικών δανείων

  • Ν. 3869/2010 Ν. Κατσέλη, Υπερχρεωμένα

  • Αξιόγραφα- Έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές

  • Καταχώρηση σήματος

  • Όροι χρήσης ιστοσελίδας- Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα