Δ
ΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ αιτούντων- υπηκόων Αφγανιστάν , σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας (άσυλο) στην Ελλάδα τόσο από το  Περιφερειακό Γραφείο Θράκης όσο και  από την Επιτροπή Προσφυγών και διατάχθηκε η  επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Διοίκηση οφείλει να απόσχει, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, από κάθε ενέργεια στηριζόμενη αποκλειστικώς στην προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση των αιτούντων από την Ελλάδα
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αγγελική Παπαδοπούλου.»
Δείτε την απόφαση .